Üniversitemiz Açılan Programlarla Büyümesini Sürdürüyor

Üniversitemiz Açılan Programlarla Büyümesini Sürdürüyor

Üniversitemiz 2020-2021 eğitim-öğretim yılı içerinde yeni açılan programlara alacağı ilk öğrencileriyle birlikte gücüne güç katıyor.

Ön lisans programlarından Torul Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler programına 30 öğrenci, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon programına 30, Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Spor Yönetimi Programı 30 ve Elektronik Teknolojisi programına 30 öğrenci ile İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programına da alacağı 40 öğrencisiyle büyümesini sürdürüyor.

İlk öğrencilerini alacak programlar hakkında bilgiler veren Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Üniversitemizde yoğun bir çalışma yaparak yeni bölüm ve programa ilk öğrencilerimizi bu yıl içerisinde almaya başlayacağız. Gerek merkez kampüsümüzde ve gerekse de ilçelerimizde Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görülen bölüm ve programlara öğrencilerimizi karşılamanın heyecanı içerisindeyiz. Bu bölüm ve programlardan mezun olanlar, ilimiz başta olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda istihdam edilecektir. Özelikle ilçelerimizin sosyo-ekonomik altyapısına da önemli katkılar sunacak olan programlarımız arasında şunlar bulunmaktadır:

İlk sırada Torul Meslek Yüksekokulu’nda 30 öğrencisiyle başlayacak olan Sosyal Hizmetler programı yer almaktadır. Bu program hem sosyal hizmetlerin örgütlenmesi ve uygulanmasında gereksinim duyulan yeni ara elemanlar yetiştirmeyi hem de halen sosyal hizmet alanında çalışan, ancak konuya ilişkin akademik bir eğitim almamış olan bireylerin niteliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sosyal Hizmetler programından mezun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşların çeşitli birimlerinde, kamu ve özel sektöre ait huzurevlerinde, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, engellilere yönelik özel eğitim kuruluşlarında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, yerel yönetimlerin sosyal yardım ve hizmet birimlerinde rahatlıkla iş bulabilirler.

İkinci sırada yer alan Gümüşhane Meslek Yüksekokulu’nda 30 öğrencisiyle başlayacak olan Mimari Restorasyon programının amacını şu şekilde açıklayabiliriz: Restorasyon konularında gerek büro ve yönetim açısından gerekse şantiye, laboratuvar ve restorasyon atölyelerinde gereksinim duyulan, restorasyona yönelik gerekli koruma ve onarım çalışmalarını yapabilecek, koruma bilincinde olan, pratik ve teorik becerilerle donatılmış teknik elemanlar yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz kendi alanları ile ilgili ön lisans diploması ve tekniker unvanı almaktadırlar. Mezunlarımız şantiyelerde mimar ve ustalar arasında ara teknik eleman olarak görev yapmakta, restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, vakıfların gerçekleştirdiği restorasyon işlerinde, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı tüm müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde çalışmaktadırlar.

Üçüncü olarak Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulumuzda (KADMYO) ilk öğrencilerini alacak olan iki programımız bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi olan Spor Yönetimi Programı; kamu ve özel spor hizmeti sunan kuruluşların geliştirilmesi de dâhil olmak üzere amaçlarına ulaşmaları için gerekli tüm sportif faaliyetlerle ilgili kararların alınması ve uygulanması için spor sektörüne yetkin spor elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu programdan mezun olanlar yönetim, sponsorluk ve etkinlik yönetim departmanlarında çalışabilmektedir. Bunların dışında aldıkları bilgiler doğrultusunda girişimci ruh ve potansiyele sahip olan mezunlar spor yönetimi ile ilgili tüm konularda kendi işyerlerini açabilme ve alandaki boşluğu doldurabilmektedir.

Bir diğer program ise Elektronik Teknolojisi programıdır. Bu program ise ülkenin ve bölge sanayisinin üretim, kurulum, bakım-onarım ve teknik servis gibi alanlarda ihtiyaç duyduğu elektronik teknikeri ihtiyacını karşılamak amacını gütmektedir. Özellikle bölgede bulunan sanayi ile iş birliği içerisinde olarak kaliteli ve iş sahasına hazır, bölgenin ve ülkenin ihtiyacını karşılayacak elektronik teknikeri yetiştirmektir. Elektronik Teknolojisi mezunları almış oldukları dersler, yaptıkları staj ve kişisel yatkınlıkları ve istekleri doğrultusunda kamuda ve özel sektörde aşağıdaki alanlarda çalışabilir hatta aldıkları girişimcilik eğitimi ile de kendi işyerlerini açabilirler.

Son olarak da İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulumuza açtığımız ve ilk öğrencilerini alacak olan Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı bulunmaktadır. Bu programın amacı; infaz ve koruma memurları, ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim evlerinde (çocuk ıslahevi) barındırılan tutuklu ve hükümlülerin güvenlik, barınma, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılayan, bununla birlikte denetimli serbestlik müdürlüklerinde hükümlülerin denetim ve izlenmesinde görev alan meslek elemanı yetiştirmektir. Köse İrfan Can Meslek Yüksekokulumuzdaki adı geçen bu programdan mezun olanlar Adalet Bakanlığı, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne bağlı ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde ‘İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri’ memuru olarak istihdam edilmektedirler.

İlk öğrencilerini bu yıl alacak olan bölüm ve programlarımız inanıyoruz ki ülkemizin teknik ve ara eleman ihtiyacı önemli ölçüde karşılayacaktır. Yeni açılan programlarla birlikte Gümüşhane Üniversitesi olarak daha da güçleniyor, gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bölümlere tercihlerini yapacak öğrencilerimize şimdiden başarı dileklerinde bulunuyor, bölümün açılmasında emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen herkese yürekten teşekkür ediyorum.”