Öğretim Üyesi İlanı


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar ( http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/ ) adresinden temin edecekleri Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde Atama Bilgi Formu, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar ( http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/ ) adresinden temin edecekleri Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde Atama Bilgi Formu, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ( http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/ ) kısmındaki Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi, Atama Bilgi Formu, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı örnekleri ) ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.(Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birime doçent ve profesör kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DER.

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

İş Sağlığı ve Güvenliği ABD

Profesör

1

1

Kimya alanında Doçentlik unvanı almış olmak ve iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışma yapmış olmak

Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

Bilim Tarihi ABD

Doçent

1

1

Alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyat Bölümü

Eski Türk Dili ABD

Doçent

1

1

Alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

Gümüşhane Meslek Yüksekokulu

Tasarım Bölümü

İç Mekân Tasarımı Pr.

Doçent

1

1

Orman Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak, ahşap malzemenin korunmasına yönelik çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler ABD

Doçent

2

1

Avrupa Birliği alanında Doçent unvanını almış olmak.

Gümüşhane Meslek Yüksekokulu

İnşaat Bölümü

İnşaat Teknolojisi Pr.

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Jeofizik Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak ve barajlarda kaya kütle geçirimliliği, yer yapılarında GPR ve depremsellik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr.

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Finans alanında Doktora yapmış olmak, finansal sosyalizasyon ve finansal okuryazarlık ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Hidrolik ABD

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Hidrolik alanında Doktora yapmış olmak ve atık su arıtma tesislerinin hidrodinamiği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD

Dr. Öğretim Üyesi

3

2

Turizm alanında Doktora yapmış olmak.