Çocuk Bakımevi 2020-2021 Ön Kayıt Duyurusu


2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Çocuk Bakımevi’ne çocuğunu kaydettirmek isteyen personelimiz için 02-17 Temmuz arası ön kayıt alınacaktır. Ön kayıt için müracaat etmek isteyen personelimizin ekli dilekçe ile SKS Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

KAYIT TAKVİMİ:

02-20 Temmuz 2020 : Ön Kayıt Dilekçelerinin Alınması

10-21 Ağustos 2020 : Ön Kayıt Sıralamalarının İlan Edilmesi

01-11 Eylül 2020 : Ön Kayıt Sıralamasına Göre Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı ve

Kesin Kayıt Yaptırması

14 Eylül 2020 ve sonrası: Yedeklerden Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Verilen Süre

İçerisinde Kesin Kaydını Yaptırması

 

AÇIKLAMALAR:

1- 30 Eylül 2020 itibariyle 35 ayını doldurup, 69 ayını doldurmayan çocuklar için ön kayıt dilekçesi alınacaktır.

2- Başvuru sayısının Çocuk Bakımevinin kapasitesinin üstünde olması halinde, öncelik hem annesi hem babası kurum personeli olan çocuğa verilecek, veli olarak dilekçe veren personelin üniversitede geçen hizmet süreleri dikkate alınarak veliler arasında yapılan sıralamaya göre kabul işlemi yapılacaktır.

3- Hizmet sürelerinin eşitliği durumunda ise, Çocuk Bakımevi’ne alınacak çocuklar, kura ile belirlenecektir.

4- Sıralamalar SKS Daire Başkanlığının internet sayfasında ilan edilecektir.

5- Sıralama ilan edildikten sonra kesin kayıt hakkı kazanan çocukların evrakları verilen süre içerisinde, Çocuk Bakımevi uygulama talimatına göre SKS Daire Başkanlığına teslim edilecektir. Kayıt evraklarını verilen süre içerisinde teslim etmeyen çocuğun kayıt hakkı sona erecektir.

6- Ön kayıt dilekçesinde öğrencinin nüfus cüzdanının fotokopisi ve çalışan eşlerin çalıştığı kurumdan alacağı görev yeri belgesi Başkanlığa sunulacaktır.

7- Çocukların tuvalet eğitimini almış olmaları gerekmektedir. Çocuk Bakımevi’ne bulaşıcı hastalık taşıyan, ağır ruhsal, zihinsel ve bedensel özürleri olan çocuklar alınmayacaktır.